Бөлімнің өмірі жайлы ақпарат

 

2020-2021 оқу жылының бірінші жартыжылдығына

«Фармация», «Зертханалық диагностика», «Стоматология», «Ортопедтік стоматология» мамандықтар бөлімшесі меңгерушісінің есебі

 

Кесте 1 - «Фармация», «Зертханалық диагностика», «Стоматология», «Ортопедтік стоматология» мамандықтары студенттерінің контингенті

Курс, топ

Оқу

жылы

ның басын

дағы оқу

шылар саны

Оқу

жылы бары

сында оқудан шыққан

дар саны

Қысқы кезеңде қайта орал

ғандар саны

Оқу

жылы

ның аяғндағы оқушы

лар

саны

Оның ішінде қалалық

тар

Оның ішінде ауылды

қтар

Жетім

дер мен

ОБПР

Мүге

дектер

бюджет негі

зінде

Ақылы оқыту негі

зінде

 «Фармация» мамандығы

Фарм20-11

28

-

-

28

17

11

1

1

-

28

Фарм19-11

12

-

-

12

7

5

-

-

-

12

Фарм18-11

19

-

-

19

14

5

-

-

-

19

барлығы

59

-

-

59

38

21

1

1

-

     59

«Зертханалық диагностика» мамандығы

Лаб20-11

25

1

-

24

11

13

-

-

24

-

Лаб18-11

24

1

-

23

3

20

-

-

23

-

                     

барлығы

49

2

-

47

14

33

-

-

47

-

«Стоматология» мамандығы «Дантист» біліктілігімен

Д20-11

19

-

-

19

10

9

-

-

-

19

Д19-11

18

1

-

17

6

11

-

1

-

17

Д18-11

20

-

-

20

8

12

-

-

-

20

Д18-01

14

-

-

14

11

3

-

-

-

14

барлығы

71

1

 

70

35

35

-

1

-

70

«Ортопедтік стоматология» мамандығы

З19-11

8

-

-

8

4

4

-

-

-

8

 

187

3

(1,6%)

-

184

91

 (49,5%)

93

(50,5%)

1

 

2

47 (25,5%)

137 (74,5%)

Оқу жылының басында бөлімшеде «Фармация», «Зертханалық диагностика», «Стоматология», «Ортопедтік стоматология» мамандықтары бойынша 187  адам оқыды. Топтардың толығуы 8-28 адам. Семестрдің аяғында оқушылар саны 184 адам болды, оның ішінде қалалықтар – 91 адам (49,5%), ауылдықтар – 93 адам (50,5%),  1 жетім и 2 мүгедек. «Фармация» мамандығы бойынша  59  адам оқиды, «Зертханалық диагностика» - 47 адам, «Стоматология» мамандығы «Дантист» біліктілігімен - 70 адам,  «Ортопедтік стоматология» 8 адам.  Бюджет негізінде 47 адам (25,5%) оқиды,  төлемақысын толығымен өтеу – 137 адам  (72,3%).

Оқудан шығарылғандар: Семестр барысында 3 адам шығарылды,  жеке өтінішімен 1 адам, академиялық қарыз.

Топ

ТАӘ

Себеп

Лаб20-11

Лаб18-11

Д19-11

Алимбоев Д.

Садвакавдва Г.

Дмитриев З.

Өз еркімен

Академиялық қарыз

 

Кесте 2.   2020-2021 оқу жылының 1 жартыжылдық сессиясы қорытындысы бойынша оқу үлгерімі мен білім сапасы

 

Топ

Курс

Білім алушылар саны

Оның ішінде

Үлгерімі, %

Білім сапасы, %

Орташа балл

«5»

 «4-5»

«4»

 

 

«3, 4, 5»

«3»

«2»

Фарм18-11

3

19

11

7

-

1

-

-

100%

94,7%

4,6

Лаб 18-11

3

23

4

19

-

-

-

-

100%

100%

4,9

Д18-11

3

20

13

5

-

2

-

-

100%

90%

4,8

Бөлімше бойынша барлығы

 

62

28

45%

31

50%

-

0%

3

5%

0

0%

0

0%

100%

95%

4,7

  Бөлімшеде 2020-2021 оқу жылының 1 жартыжылдығында  көшіру емтихандырын  171 адам тапсырды. Оның ішінде 62 адам оқуды жалғастырушылар,  «үздік» – 28 адам (45%),  «жақсы» және «үздік» - 31 адам (50%),   «3,4,5» - 3 адам (5%), қанағаттанарлық бағамен - 0 адам (0%), қанағаттанарлықсыз бағамен 0 (0%).  Үлгерімі - 100%   Сапасы - 95%  Орташа балл 4,7.  Қайта тапсырылған емтихан болған жоқ.

Топ

Курс

Білім алушылар саны

Оның ішінде

Үлгерімі, %

Білім сапасы, %

Орташа балл

«А»

 «А-В»

«В,С+»

«А,В,С»

«С,D»

«F»

Фарм 20-11

1

28

9

12

2

5

-

-

100%

82,1%

81,0

Фарм19-11

2

12

2

8

-

2

-

-

100%

83%

88,0

Лаб20-11

1

25

4

21

2

-

-

-

100%

100%

91,5

Д20-11

1

19

-

3

6

10

-

-

100%

47,3%

78,0

Д19-11

2

17

1

9

3

4

-

-

100%

76,4%

82,3

З19-11

2

8

2

3

2

1

-

-

100%

87,5%

83,0

Бөлімше бойынша барлығы

 

109

18

 

16,5%

56

51,3%

15

 

13,7%

22

20,1%

0

0%

0

0%

100%

79,3%

84,0

Оның ішінде 109 адам кредиттік- модульдік  қабылдауда:  «А» – 18 адам (16,5%),  «А,В» - 56 адам (51,3%)  «В» - 15 адам (13,7%),   «А,В,С» - 22 адам (20,1%).                           

Үлгерімі - 100%

Сапасы 79,3%

Орташа балл 84 (3,0)

Бөлімшеде қайта тапсырылған емтихан: 3

Емтихан сессиясының қорытындысы бойынша 3 студент емтихандарды қанағаттанарлықсыз бағаға тапсырды:

Фарм20-11 тобында:

 Пән: «Физиология анатомия негіздерімен»

Сыздыкова Д қайта тапсыру- 71,0 С+

Юргенсон К. қайта тапсыру 84,0 В

          Д19-11тобында:

          Пән: «Тісті модельдеу»

           Ушакова А. 88,0 В+

Кесте 3.   2020-2021 оқу жылының 1 жартыжылдық семестр бағалары қорытындысы бойынша оқу үлгерімі мен білім сапасы

Топ

Курс

Білім алушылар саны

Оның ішінде

Үлгерімі, %

Білім сапасы, %

Орташа балл

«5»

 «4-5»

«4»

 

 

«3, 4, 5»

«3»

«2»

Д18-01

3

14

-

7

-

7

-

-

100%

50%

4,3

Бөлімше бойынша барлығы

 

14

-

7

50%

-

7

50%

-

-

100%

50%

4,3

  2020-2021 оқу жылының 1 жартыжылдығында  семестрлік баға қорытындысы бойынша  оқуды жалғастырушы 14 адам ішінде  «үздік» – 4  адам (5,2%), «жақсы» және «үздік» - 7 адам (50%),   «жақсы» - 0  (0%), «3,4,5» - 7 адам (50%),  қанағаттанарлық бағамен - 0 адам (0%), қанағаттанарлықсыз бағамен - 0 (0%), аттестациядан өтпеген - 0  (0%)

Білім сапасының ең төмен көрсеткіші 3-ші курс Д18-01 тобында – 0%.  Кураторы Курмашева С.К.

Үлгерімі - 100%

Сапасы 50%

Орташа балл 4,3

Семестр соңында бөлімшеде бюджет негізінде 47 адам оқиды.

Стипендия алатындар 45 адам (95%):

Лаб18-11 тобында 23 студенттің 14-і стипендия алады, оның ішінде 7-еуі  жоғары.

Лаб 20-11 тобында 24 студенттің  21-іне  стипендия тағайындалды, оның ішінде 3-уі жоғары.

Бөлімнің жаңалықтар лентасы

15 ақпан 2015 жылы колледж студенттері С.Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық қазақ сазды-драм театрында болды

Опубликовано: 25.02.2015 Просмотров: 3834

КГП на ПХВ “Северо-Казахстанский  медицинский колледж” акимата СКО УЗ СКО2015 жылдың 15 ақпанында «Фармация», «Зертханалық диагностика», «Стоматология», «Емдеу ісі» мамандықтары студенттері С.Мұқанов атындағы қазақ драма театрына «Күшік күйеу» атты комедиясын тамашалады. Қойылым студенттердің көңілінен шығып, жағымды әсер қалдырды.

Подробнее...

«Өнер алды - қызыл тіл» сынып сағаты

Опубликовано: 26.01.2015 Просмотров: 5187

ang 1Кәсіби қазақ тілінің оқытушысы Төлебаев Азамат Салдауұлы Г13-11 «Стоматология» мамандығының 3 курс тобында «Өнер алды - қызыл тіл» ашық сынып сағатын ұйымдастырып өткізді

 

 

 

Подробнее...

«Халықтарды қосқан ел» ашық сынып сағаты

Опубликовано: 23.01.2015 Просмотров: 3984

КГП на ПХВ “Северо-Казахстанский  медицинский колледж” акимата СКО УЗ СКОКәсіби шетел тілінің оқытушысы Халитова Роза Николаевна Лаб14-11 «Лабораторлық диагностика» мамандығының 2 курс тобында «Халықтарды қосқан ел»  ашық сынып сағатын ұйымдастырып өткізді

Подробнее...

«Колледж Мисі 2014»

Опубликовано: 29.04.2014 Просмотров: 3827

«Мисс колледж 2014»

Құттықтаймыз!
«Колледж Мисі 2014» байқауының жеңімпазы -
Фарм 13-11 тобының студенті Серекеева Әдияны!

 

Подробнее...

Joomla Plugins

akimkzzdravkzБаннер КВГА каз06062017173057minzdravkz